Home » Đăng ký dịch vụ chặn tin nhắn của Viettel

Đăng ký dịch vụ chặn tin nhắn của Viettel

dangky3gviettel.com.vn | October 19, 2015 | Tiện ích

Bạn đang mệt mỏi và đau đầu vì bị làm phiền bởi những tin nhắn từ một số máy nào đó. Bạn muốn đăng ký dịch vụ chặn tin nhắn của Viettel để tránh khỏi bị quấy rối do các số điện thoại không mong muốn gửi tin nhắn liên tục đến số máy của bạn.

Sự yên tĩnh sẽ trở lại với bạn thông qua dịch vụ chặn tin nhắn Viettel (SMS Blocking) cho phép bạn tạo danh sách các số điện thoại mà bạn muốn chặn tin nhắn. Danh sách số điện thoại bị chặn (Black List) có thể là thuê bao nội mạng, ngoại mạng hoặc quốc tế.

Đăng ký dịch vụ chặn tin nhắn của Viettel

Thông tin chi tiết đăng ký dịch vụ chặn tin nhắn của Viettel

  • Từ máy điện thoại soạn theo cú pháp:  DK SB gửi 909.
  • Phí đăng ký sử dụng dịch vụ: 5.000đ
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
  • Số lượng thuê bao đăng ký chặn tin nhắn miễn phí: 5 thuê bao.
  • Kể từ thuê bao thứ 6 trở đi phí thêm mới: 500đ/ thuê bao.
  • Dịch vụ chặn tin nhắn Viettel sẽ tự động gia hạn sau khi hết chu kỳ sử dụng 30 ngày.

Đối tượng đăng ký dịch vụ chặn tin nhắn mạng Viettel

  • Tất cả thuê bao Viettel đang hoạt động 2 chiều nghe và gọi.
  • Số tiền trong tài khoản chính của thuê bao >5.000đ.

Cú pháp hỗ trợ khi sử dụng dịch vụ chặn tin nhắn của Viettel

Nội dung

Cú pháp

Chuyển sang Call Blocking

Chuyen CB gửi 909

Chuyển sang Call&SMS Blocking

Chuyen CS gửi 909

Thêm số điện thoại cần chặn vào danh sách cần chặn (Black List – tối đa 120 số)

Them X Y Z… gửi 909

Hoặc
– SMS Blocking: Soạn CHAN SB X Y Z…gửi 909

Xóa số thuê bao trong danh sách Black List

Xoa SDT1 SDT2… gửi 909

Xóa tất cả danh sách Black List

XOA TC gửi 909

Liệt kê các thuê bao có trong danh sách Black List

DS gửi 909

Lấy hướng dẫn sử dụng dịch vụ

HD gửi 909 

Hủy dịch vụ chặn tin nhắn Viettel

 HUY gửi 909

Đăng ký dịch vụ chặn tin nhắn của Viettel

Trong đó:

– X Y Z…là số điện thoại bạn cần thêm vào danh sách Black List (số điện thoại phải đủ 10 hoặc 11 số, các số cố định phải có mã tĩnh)

– Các số điện thoại ở trong nước phải chính xác có đủ 10 số hoặc 11 số. Ví dụ: 097xxxxxxx; 01689xxxxxx…

– Các số điện thoại cố định cần phải có mã tỉnh như: 046273xxxx, 036xxxx…

– Các số điện thoại quốc tế phải tuân thủ theo quy đinh gồm mã nước + mã tỉnh/mã mạng + số điện thoại.

Chúc các bạn đăng ký dịch vụ chặn tin nhắn Viettel thành công!