Home » Dịch vụ đề nghị gọi lại của Viettel

Dịch vụ đề nghị gọi lại của Viettel

BQT Dangky3gviettel.com.vn | July 22, 2015 | Hướng dẫn

Dịch vụ đề nghị gọi lại của Viettel hay Call Me Back là dịch vụ cho phép thuê bao hết tiền hoặc không đủ tiền để thiết lập cuộc gọi (thuê bao A)  gửi tin nhắn đến thuê bao khác của Viettel hoặc các mạng khác (thuê bao B) với nội dung đề nghị gọi lại.

Cách đăng ký dịch vụ đề nghị gọi lại của Vietttel:

Cách 1: Nhắn tin đề nghị gọi lại kèm theo tên người đề nghị

– Khách hàng soạn tin nhắn với nội dung “098xxxxxxx_Tên của khách hàng” gửi tới số 9119.

+ Trong đó: 098xxxxxxx là số điện thoại của người sẽ gọi lại.(Lưu ý: Tên của khách hàng không được vượt quá 8 ký tự và tin nhắn không được vượt quá 20 ký tự). Hệ thống sẽ nhận, xử lý tin nhắn và gửi tới cho số máy 098xxxxxxx tin nhắn với nội dung như sau: “Ban hay goi lai cho so may…… Dich vu Call Me Back-Viettel Mobile”.

Ví dụ: Khách hàng trả trước tên là Hùng, số máy 0988122122 muốn yêu cầu số máy 0988246777 gọi lại cho mình thì thực hiện như sau:

Soạn tin nhắn “0988246777 tai” gửi tới số 9119.

=> Khi đó hệ thống 9119 sẽ nhắn cho số máy 0988246777 một tin nhắn với nội dung như sau: “Ban hay goi lai cho so may 0988122122 (tai). Dich vu Call Me Back-Viettel Mobile”.

Cách 2Nhắn tin đề nghị gọi lại không kèm tên người gọi lại.

– Khách hàng soạn tin nhắn với nội dung  “098xxxxxxx” rồi gửi tới số 9119. Trong đó, 098xxxxxxx là số điện thoại của người sẽ gọi lại. Hệ thống sẽ nhận, xử lý tin nhắn và gửi tới cho số máy 098xxxxxxx tin nhắn với nội dung như sau: “Ban hay goi lai cho so may….. Dich vu Call Me Back-Viettel Mobile”

Ví dụ: Khách hàng trả trước số máy 0989123456 muốn yêu cầu số máy 0988246777 gọi lại cho mình thì thực hiện như sau:

Soạn tin nhắn “0983656656” gửi tới số 9119.

=> Khi đó hệ thống 9119 sẽ nhắn cho số máy 0988246777 một tin nhắn với nội dung như sau: “Ban hay goi lai cho so may 0989123456. Dich vu Call Me Back-Viettel Mobile”.  

Đề nghị gọi lại của Viettel

Lưu ý:

  + Dịch vụ chỉ áp dụng cho các thuê bao trả trước và chưa bị khóa 2 chiều.

  + Cước tin nhắn đến số 9119 được miễn phí.

  + Mỗi thuê bao di động của Viettel chỉ được sử dụng 03 tin nhắn của dịch vụ Call Me Back (không phân biệt gửi nội mạng hay ngoại mạng) cho mỗi lần nạp thẻ (không phân biệt thẻ cào giấy hay thẻ cào điện tử). Sau khi sử dụng hết 3 tin nhắn của dịch vụ Call Me Back thì thuê bao này phải nạp tiền trở lại mới có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Call Me Back.

  + Số tin nhắn Call Me Back không sử dụng hết của một lần nạp tiền sẽ không được cộng dồn cho các lần nạp tiền tiếp theo.

  + Độ dài của tin nhắn gửi đến 9119 không được quá 20 ký tự.

Chúc các bạn đề nghị gọi lại của Viettel thành công!