Home » Hướng dẫn cú pháp hủy gói cước 3G Viettel

Hướng dẫn cú pháp hủy gói cước 3G Viettel

BQT Dangky3gviettel.com.vn | July 14, 2015 | Hướng dẫn

Làm sao để có thể hủy gói cước 3G Viettel khi không có nhu cầu sử dụng nữa là vấn đề mà người dùng dịch vụ 3G Viettel hay thắc mắc, khi bạn đăng ký 3G Viettel trọn gói hay theo lưu lượng để sử dụng Internet trên điện thoại di động hoặc Dcom 3G kết nối với máy tính.

Bạn sẽ sử dụng được trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký và khi hết 30 ngày gói cước bạn đã đăng ký sử dụng sẽ tự động gia hạn vì thế khi bạn không muốn tiếp tục sử dụng thì nên hủy gói cước 3G Viettel đang sử dụng.

Cú pháp hủy các gói cước 3G Viettel nhanh nhất

Để hủy 3G Viettel bạn soạn: HUY gửi 191

* Lưu ý: Khi hủy gói cước đang sử dụng thì lưu lượng còn lại sẽ bị hủy, vì thế bạn nên kiểm tra trước khi hủy gói cước.

Cú pháp hủy gói cước 3G Viettel

Sau khi hủy gói cước đang sử dụng hệ thống sẽ trả về gói cước mặc định Mimin (cước vượt gói là 25đ/50kB) khi bạn dùng 3G trên điện thoại di động và trả về DC10  (cước vượt gói là 9,76đ/50kB khi bạn sử dụng Dcom 3G kết nối với máy tính, 2 gói cước này còn gói là gói cước dùng bao nhiêu tính bấy nhiêu.

Nếu bạn muốn đăng ký lại gói cước 3G Viettel trọn gói để sử dụng thì có thể soạn tin nhắn theo cú pháp:

TENGOICUOC [khoảng trắng] 0988246777 gửi 9123 (miễn phí tin nhắn đến 9123)

Ví dụ bạn muốn đăng ký gói cước MiMax Viettel, bạn soạn MIMAX70 [khoảng trắng] 0988246777 gửi 9123

Trong đó: TENGOICUOC là tên gói cước bạn muốn đăng ký, 0988246777 là mã số đại lý 3G Viettel, 9123 là đầu số dịch vụ 3G Viettel.

Ngoài cú pháp hủy 3G Viettel trên, Viettel còn cung cấp cú pháp hủy toàn bộ dịch vụ 3G Viettel như sau:

3G OFF gửi 161

Chúc bạn hủy 3G Viettel thành công nhé!