Chặn hơn 90% tin nhắn rác với hệ thống Viettel Antispam
Chặn hơn 90% tin nhắn rác với hệ thống Viettel Antispam February 15, 2016

Một ứng dụng công nghệ mới chặn hơn 90% tin nhắn rác với hệ thống Viettel Antispam là giải pháp tối ưu giúp khách hàng tránh được những phiền toái khi phải nhận các tin nhắn không mong muốn. Đây là ứng dụng thông minh đầu tiên tại Việt Nam hoàn toàn miễn phí cho …