Rinh quà khủng với cuộc thi “Biết sử thêm yêu nước” của Viettel
Rinh quà khủng với cuộc thi “Biết sử thêm yêu nước” của Viettel September 29, 2015

Mỗi câu chuyện lịch sử luôn là những thước đo cảm xúc thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các vị anh hùng dân tộc đã không ngại hy sinh vì độc lập của đất nước. Viettel thể hiện sự biết ơn đó thông qua chương trình “Biết sử thêm yêu nước” nhằm hỗ …