Các đầu số của Viettel bao gồm những số nào?
Các đầu số của Viettel bao gồm những số nào? November 4, 2015

Đã từng có một câu hỏi đặt ra rằng không biết các đầu số của Viettel bao gồm những số nào? Nhằm để tránh được tình trạng gọi và nhắn tin nhầm vào các đầu số của nhà mạng khác khiến tài khoản bị trừ cước phí quá cao. Hiện tại nhà mạng Viettel là …