chặn thông báo mời chơi game trên Facebook
4 bước chặn thông báo mời chơi game trên Facebook December 6, 2015

Hiện nay, nhiều người dùng cảm thấy bực bội với những lời mời chơi game trên Facebook. Lời mời cứ gửi đến liên tục mặc dù bạn không muốn. Để thoát khỏi tình trạng trên chỉ với 4 bước chặn thông báo mời chơi game trên Facebook đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Với …