Việt Nam vẫn có cước 3G đắt đỏ trong khu vực Đông Nam Á January 6, 2016

So với lương tối thiểu mà người lao động được trả mỗi giờ ở Việt Nam vẫn có cước 3G đắt đỏ trong khu vực Đông Nam Á. Theo khảo sát của Techinasia cước dữ liệu di động tại Việt Nam vẫn đắt đỏ được xếp thứ 4 trên 11 nước trong khu vực. Hướng …