Hướng dẫn cách đăng ký gói cước D120 của Viettel
Đăng ký gói cước D120 Viettel nhận ngay 12GB dung lượng April 27, 2018

Trong các gói 3G theo lưu lượng dành cho Dcom 3G của Viettel thì gói cước D120 Viettel lưu lượng 12GB cho Dcom 3G Viettel là lớn nhất và được sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Đây là một trong các gói cước 3G Viettel trọn gói vì vậy bạn có thể hoàn …