Đăng ký dịch vụ Người nghe trả tiền Viettel
Đăng ký dịch vụ Người nghe trả tiền Viettel – Collect Call February 2, 2016

Kể từ ngày 01/02/2016 khi khách hàng đăng ký dịch vụ Người nghe trả tiền Viettel – Collect Call sẽ giúp bạn thực hiện được mong muốn trả phí cho cuộc gọi của người thân yêu khi gọi đến số thuê bao của bạn. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho các thuê bao thuận …