Dịch vụ ứng tiền Viettel
Dịch vụ ứng tiền của Viettel November 2, 2015

Bạn đang có cuộc gọi rất quan trọng nhưng không mai tài khoản của bạn hết sạch tiền không thể thực hiện được cuộc gọi. Đừng lo vì đã có dịch vụ ứng tiền của Viettel sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn ngay lập tức. Đây là dịch vụ cho phép bạn ứng được số tiền …