Đăng ký dịch vụ Extra Time Viettel
Đăng ký dịch vụ Extra Time Viettel thêm 120 giây gọi thoại May 17, 2016

Để đảm bảo luôn giữ được liên lạc khi tài khoản hết tiền, nhà mạng triển khai đăng ký dịch vụ Extra Time Viettel thêm 120 giây để gọi 01 cuộc gọi nội mạng tại thời điểm tài khoản không đủ. Extra Time là dịch vụ tiện ích mới được Viettel cung cấp từ tháng …