Gói cước VTVUI Viettel miễn phí 250 phút, 100SMS và 2.5GB June 6, 2016

Bạn đang tìm kiếm 1 gói cước vừa có thể truy cập Internet, vừa được gọi thoại và nhắn tin, thì đăng ký gói cước VTVUI Viettel là sự lựa chọn tối ưu nhất đối dành cho bạn. Với những ưu đãi vô cùng thiết thực như miễn phí 100SMS tin nhắn nội mạng, cộng …