Gói cước DT120 Viettel cho Dcom 3G
Gói cước DT120 Viettel cho Dcom 3G October 3, 2015

Bạn có nhu cầu truy cập mạng bằng Laptop thông qua Dcom 3G và mong muốn tìm 1 gói cước 3G trọn gói có chu kỳ dài hạn. Viettel cung cấp gói cước DT120 Viettel cho Dcom 3G có thời gian sử dụng trong 6 tháng. Gói DT120 Viettel là gói cước Dcom 3G trọn …