Thông tin chi tiết về gói cước 4G Viettel 10K - MI10N Viettel
Đăng ký gói cước MI10N Viettel 10K nhận ngay 300MB data 4G/5G November 13, 2020

Truy cập mạng tiết kiệm cùng gói cước MI10N Viettel tại sao không? Đây là gói cước 4G Viettel/5G Viettel 1 ngày được triển khai trên toàn quốc. Khi đăng ký gói cước MI10N của Viettel quý khách hàng nhận về ngay ưu đãi tốc độ cao lên đến 300MB data sử dụng truy cập …