Cùng Viettel đón trung thu gọi 29 phút trả tiền 1 phút
Cùng Viettel đón trung thu gọi 29 phút trả tiền 1 phút September 21, 2015

Chương trình khuyến mãi đặc biệt cùng Viettel đón trung thu gọi 29 phút trả tiền 1 phút nhằm tạo mọi điều kiện cho các thuê bao di động trả trước Viettel có cơ hội gọi nội mạng nhiều hơn. Ưu đãi gọi 29 phút trả tiền 1 phút chỉ áp dụng cho các thuê …