Đăng ký gói MAX70 Viettel
Đăng ký gói MAX70 mua thêm 1,3GB cho 3G trọn gói Viettel December 25, 2015

Đăng ký gói MAX70 Viettel sẽ giúp bạn bổ sung thêm 1,3GB data dành cho các gói cước 3G trọn gói khi bị hạ băng thông do sử dụng hết lưu lượng tốc độ cao miễn phí, nhưng muốn được truy cập mạng với tốc độ cực nhanh. Mua thêm 1,3GB data với gói MAX70 …