Gói MP16 Viettel ưu đãi gọi 16 phút tính tiền 1 phút
Gói MP16 Viettel ưu đãi gọi 16 phút tính tiền 1 phút January 12, 2016

Gói MP16 Viettel ưu đãi gọi 16 phút tính tiền 1 phút dành cho thuê bao may mắn nhận được tin khuyến mãi từ nhà mạng. Với ưu đãi được miễn phí cước gọi thoại từ phút thứ 2 đến phút thứ 16 cho mỗi cuộc gọi phát sinh trong ngày. Đăng ký gói cước …