Phần mềm quản lý nhà trường Smas Viettel
Phần mềm quản lý nhà trường Smas Viettel November 22, 2015

Nhằm giúp các đơn vị trường học có thể tiết kiệm thời gian và chi phí trong công tác quản lý giáo dục. Phần mềm quản lý nhà trường Smas Viettel là giải pháp tối ưu cho các nhà trường và các đơn vị quản lý trong ngành đáp ứng các nghiệp vụ về quản …