Viettel khuyến mãi gọi 29 phút trả tiền 1 phút
Viettel khuyến mãi gọi 29 phút trả tiền 1 phút September 10, 2015

Tin vui cho các thuê bao Viettel gọi nội mạng siêu rẻ với chương trình Viettel khuyến mãi gọi 29 phút trả tiền 1 phút bạn sẽ miễn phí hoàn toàn cước gọi nội mạng đến phút thứ 29. Cước phí 1 phút được tính theo đơn giá gói cước đang sử dụng, sẽ được …