Cách kiểm tra gói cước 3G Viettel đang dùng nhanh chóng nhất
3 cách kiểm tra gói cước 3G Viettel đang sử dụng nhanh chóng nhất November 26, 2019

Sau một thời gian dài sử dụng dịch vụ 3G Viettel nhưng bạn lại không nhớ rõ mình đã đăng ký gói cước 3G nào. Việc kiểm tra gói cước 3G Viettel đang sử dụng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc hủy gói cước đang dùng để chuyển sang gói 3G Viettel khác, kiểm tra chặt …