Kiểm tra gói cước 3G Viettel đang sử dụng
Kiểm tra gói cước 3G Viettel đang sử dụng May 18, 2016

Sau một thời gian dài sử dụng dịch vụ 3G Viettel nhưng bạn lại không nhớ rõ mình đã đăng ký gói cước 3G nào. Bài viết kiểm tra gói cước 3G Viettel đang sử dụng chỉ với một cú pháp nhắn tin đơn giản và ngắn gọn gửi đến đầu số dịch vụ 191 …