Kiểm tra dịch vụ Vas Viettel – Giá trị gia tăng Viettel
Kiểm tra dịch vụ Vas Viettel – Giá trị gia tăng Viettel November 30, 2015

Bạn là thuê bao di động Viettel bạn muốn kiểm tra dịch vụ Vas Viettel – Giá trị gia tăng Viettel để có thể quản lý tốt các dịch vụ đã đăng ký để tránh trường hợp bị trừ tiền không mong mốn. Do các tiện ích này không hiện trên giao diện điện thoại …