dịch vụ LifeBox
Lưu trữ dữ liệu trực tuyến với dịch vụ LifeBox Viettel March 6, 2016

“Chiếc hộp dữ liệu cuộc đời” LifeBox được thiết kế cho người dùng cá nhân là dịch vụ lưu trữ dữ diệu trực tuyến được phát triển bởi nhà mạng Viettel, ứng dụng này sẽ là nhà kho quản lý tất cả những gì mà người dùng muốn lưu giữ. Hình ảnh, tài liệu riêng …