Home » Việt Nam vẫn có cước 3G đắt đỏ trong khu vực Đông Nam Á

Việt Nam vẫn có cước 3G đắt đỏ trong khu vực Đông Nam Á

dangky3gviettel.com.vn | January 6, 2016 | Tin tức

So với lương tối thiểu mà người lao động được trả mỗi giờ ở Việt Nam vẫn có cước 3G đắt đỏ trong khu vực Đông Nam Á. Theo khảo sát của Techinasia cước dữ liệu di động tại Việt Nam vẫn đắt đỏ được xếp thứ 4 trên 11 nước trong khu vực.

Việt Nam vẫn có cước 3G đắt đỏ trong khu vực

Từ khảo sát trên thấy rằng Việt Nam vẫn còn là quốc gia có mức thu nhập thấp trung bình mỗi người thấp nhưng mức tiêu thụ dữ liệu 3G tương đối cao. Do đó cước phí chi trả cho 1GB data lên đến 3.58 US$ tương đương khoảng 79.000 đồng/1GB so với tiền Việt Nam.

Đồng hành cùng các gói cước 3G Viettel